Nẹp kết thúc vữa & phân cách

Chỉ âm tường, chỉ ngắt nước

Liên hệ

Nẹp kết thúc vữa & phân cách

Nẹp chặn vữa, nẹp tách khe

Liên hệ

Bát neo tường & Bát liên kết

Nẹp khe co giãn thạch cao

Liên hệ
Liên hệ

Nẹp tạo khe viền trần thạch cao

Nẹp trang trí, nẹp trần thạch cao

Liên hệ

Nẹp tạo khe viền trần thạch cao

Thanh shadowline

Liên hệ

Nẹp bảo vệ góc dương & góc âm

V20 nhựa, V30 nhựa

Liên hệ