Nẹp kết thúc vữa & phân cách

Chỉ âm tường, chỉ ngắt nước

Liên hệ

Nẹp kết thúc vữa & phân cách

Nẹp chặn vữa, nẹp tách khe

Liên hệ

Nẹp kết thúc vữa & phân cách

Nẹp chỉ ngắt nước

Liên hệ

Nẹp kết thúc vữa & phân cách

Nẹp góc trát tường (nẹp trát góc)

Liên hệ

Bát neo tường & Bát liên kết

Nẹp khe co giãn thạch cao

Liên hệ
Liên hệ

Nẹp bảo vệ góc dương & góc âm

Nẹp ốp góc, nẹp góc bo tròn

Liên hệ
Liên hệ

Nẹp bảo vệ góc dương & góc âm

V20 nhựa, V30 nhựa

Liên hệ